اتصال کمربند سبز دوچرخه سواری منطقه 9 به 10

۰۷ آذر ۱۳۹۹

پیام فارس – در سه شنبه های بدون خودرو منطقه 9 که با حضور شهردار منطقه و مدیران شهری در محور خیابان آزادی برگزار شد؛ بر اتصال کمربند سبز دوچرخه سواری مناطق 9 و 10 تاکید شد.

به گزارششه به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 9، سید مصطفی موسوی شهردار منطقه در بازدیدی که از مسیرهای دوچرخه سواری در خیابان آزادی داشت؛ گفت: پیرو نشست هم اندیشی که با حضور شهردار منطقه 10 و مدیران شهری در منطقه برگزار شد؛ به رفع موانع مرتبط با اتصال کمربند سبز و اتمام مسیر دوچرخه سواری منطقه 9 به 10 تاکید شد.
او افزود: پویش سه شنبه های بدون خودرو از جمله برنامه هایی است که به صورت منظم در منطقه 9 با هدف ترویج دوچرخه سواری و استفاده از وسایل حمل و نقل پاک همسو با رویکرد مدیریت ارشد شهری انجام می شود.
در سه شنبه بدون خودرو 4 آذر، موسوی شهردار منطقه به همراه مدیران شهری با استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله حمل و نقل پاک مسیر 3/5 کیلومتری خیابان آزادی و مسیرهای دوچرخه سواری ضلع جنوب و شمال آن را پیمایش کرد و موارد لازم را در خصوص مباحث فنی و عمرانی و ترافیکی و خدمات شهری را در این شریان غربی پایتخت مورد رصد قرار داد.
گفتنی است 31 کیلومتر مسیر دوچرخه که 22 کیلومتر آن احداث شده و 9 کیلومتر مابقی در حال احداث است به منظور تکمیل کمربند دوچرخه سواری شهر تهران در منطقه 9 در نظر است.

منبع: پیام فارس