تجربه دوچرخه سواری با گلنار راسخ

۱۶ اسفند ۱۳۹۹

خیلی‌هامون سال‌هاست دوچرخه‌سواری نکردیم و از رکاب زدن می‌ترسیم. تو این ویدیو می‌بینیم که گلنار راسخ با اینکه از کودکی دوچرخه‌سواری نکرده، تصمیم می‌گیره با کمک خانم قاسمی، کارشناس آموزش ترافیک و دوچرخه، رکاب زدن رو شروع کنه و خودش رو به چالش بکشه.