Category: ایمنا

شهروندان رکاب بزنید

در سال‌های اخیر با افزایش جمعیت شهرنشینی، موضوع حمل و نقل پاک و سبز به ویژه...

Read More

دوچرخه‌های اشتراکی؛ رویکردی برای پایداری شهرها در کرونا

شهرنشینان سراسر دنیا در پی انتشار ویروس کرونا، سبک زندگی خود را تغییر داده و از...

Read More

احداث ۲۷ کیلومتر مسیر دوچرخه‌سواری در منطقه ۵

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان از احداث ۲۷ کیلومتر مسیر دوچرخه‌سواری در این منطقه...

Read More