Category: تسنیم

نخستین مسیر دوچرخه سواری جنگلی تهران راه اندازی می شود

بزرگترین مسیر دوچرخه سواری در محدوده شهری تهران از میدان شهدا تا بوستان سرخه...

Read More

روند رو به رشد استفاده از دوچرخه در تهران/ افزایش تعداد دوچرخه‌ها مستلزم چیست؟

مدیر سیستم حمل و نقل پاک شهرداری تهران با اشاره روند رو به رشد استفاده از دوچرخه...

Read More

ایمن‌سازی مسیر دوچرخه سواری و کم کردن درجه عملکردی بزرگراه شهید دوران

مدیر سیستم حمل و نقل پاک شهرداری تهران ضمن بیان توضیحاتی درباره وضعیت ایمنی مسیر...

Read More